Plan sekcji - rok akademicki 2017/2018

PONIEDZIAŁEK
1. MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE – KARAOKE –
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 15.00 – 16.00
prowadząca: Teresa Łukaszewska – OPS w Kłodawie
2. SEKCJA ŚWIADOMEGO TRAKTOWANIA KRĘGOSŁUPA –
każdy 2-gi, 3-ci i 4-ty poniedziałek miesiąca SP Nr 2, godz. 15.30 prowadząca: mgr Wiesława Wojciechowska

WTOREK
1. JĘZYK NIEMIECKI DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH;
SP Nr 2, godz. 14.40 wykładowca mgr Ewa Sadowska
2. WYCIECZKI AUTOKAROWE, ROWEREM PRZEZ ŚWIAT-
prowadzące:T. Łukaszewska oraz G. Chwiałkowska

ŚRODA
1. AEROBIK W WODZIE – godz. 9.00 (basen w Kole) odpowiedzialna Teresa Łukaszewska
2. SEKCJA DOBRE PRAKTYKI ŻYWIENIOWE – OPS, godz. 14.30 – 16.30
(co drugi tydzień); prowadząca Teresa Grodomińska
3. SEKCJA LITERACKO – POETYCKA pod kierunkiem mgr Barbary Maćkowiak - Biblioteka Publiczna, godz. 13.30 – 15.30 co drugi tydzień
(naprzemiennie z sekcją powyżej – poz.2)

CZWARTEK - dzień zarezerwowany na WYKŁADY
1. PODSTAWY JOGI – PO PROSTU MEDYTACJA; GOK, godz. 16.30; prowadzący mgr inż. Roman Piątek – trener

PIĄTEK
1. SEKCJA REKREACJA Z MUZYKĄ Z ELEMENTAMI TAŃCA;
SP nr 2 w Kłodawie, godz. 16.00 prowadząca mgr Magdalena Kucia
2. JĘZYK ANGIELSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH – SP Nr 2 - godz. 17.30,
mgr Karolina Szkudlarek

 

SEKCJA NORDIC WALKING – w dni robocze, godz. 9.00 lub według ustaleń grup; zbiórka: skrzyżowanie ul. Dąbskiej z Łąkową

PLAN SEKCJI - rok akademicki 2016/2017

PONIEDZIAŁEK

1. MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE – KARAOKE – pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, OPS, godz. 15.00 – 16.00 odpowiedzialna Teresa Łukaszewska – OPS w Kłodawie

 

WTOREK 

1. WYCIECZKI AUTOKAROWE, WYCIECZKI ROWEROWE - Rowerem przez świat: zwiedzanie Gminy i okolic (prowadzące: Teresa Łukaszewska oraz Grażyna Chwiałkowska) 

 

ŚRODA

1. AEROBIK W WODZIE – godz. 9.00 (basen w Kole) odpowiedzialna Teresa Łukaszewska

2. SEKCJA KULINARNA – OPS, godz. 14.30 – 16.30 (co drugi tydzień); prowadząca Teresa Grodomińska  

3. PODSTAWY JOGI – po prostu medytacja; GOK, godz. 16.30; prowadzący mgr inż. Roman Piątek – trener 

 

CZWARTEK

1. SEKCJA REKREACJA Z MUZYKĄ; SP nr 2 w Kłodawie, godz. 16.30 prowadząca mgr Magdalena Kucia (pierwsze spotkanie: 17-XI-2016)   

 

PIĄTEK -  dzień zarezerwowany na WYKŁADY

 

 

SEKCJA NORDIC WALKING – w dni robocze, godz. według ustaleń grup;  zbiórka: skrzyżowanie ul. Dąbskiej z Łąkową

SEKCJA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZA- udział w organizowanych wycieczkach i wyjazdach dla WSZYSTKICH  chętnych słuchaczy. 

PLAN SEKCJI I semestr 2013/2014

PONIEDZIAŁEK

 • 16.30 – SEKCJA REKREACYJNA Z MUZYKĄ; Przedszkole nr1 w Kłodawie, prowadząca mgr Magdalena Kucia
  Dnia 7-X-2013r – I zajęcia

ŚRODA

 • 16.00 – 17.30 – SEKCJA JĘZYKOWA - ESPERANTO, GIMNAZJUM Nr1  w Kłodawie; wykładowca: dr inż. Wł. Kowalczyk
  Wyjątek: Poniedziałek 14-X-13r, godz.16-17  – Spotkanie informacyjne słuchaczy esperanto
  23-X-2013r – I zajęcia (2-godzinne). Zajęcia odbywały się będą 2 razy w miesiącu po dwie godz.
 • 16:00 – 17:30 – SEKCJA MANUALNA - WARSZTATY WYROBÓW Z WIKLINY PAPIEROWEJ, SZK. PODST. Nr2 w Kłodawie; prowadząca: Anna Siwińska;
  9-X-2013r – I zajęcia (2-godzinne)- wziąć gazety, nożyce, klej. Zajęcia  dbywały się będą 2 razy w miesiącu po 2 godz.

CZWARTEK

 • 13:40 – SEKCJA INFORMATYCZNA – GIMNAZJYM Nr1 w Kłodawie; wykł.: mgr Ewa Podlasin; 10-X-2013r – I zajęcia
 • 14:30 – SEKCJA KULINARNA  – GIMNAZJYM Nr1; prowadząca: Teresa Grodomińska. 10-X-2013r - I zajęcia Zajęcia odbywały się będą 2 razy w miesiącu po dwie godz.

PIĄTEK
13:20 -14:05 – SEKCJA RUCHOWA – ZUMBA, GOK, prowadząca: mgr Katarzyna Barczak; 9-X-2013r – I-wsze zajęcia
15:15 – SEKCJA WOKALNO – INSTRUMENTALNA  – OPS; prowadzący: mgr Przemysław Maziarz; 18-X-2013r - I zajęcia
16:15 – SEKCJA POLONISTYCZNA, OPS w Kłodawie; Wykładowca: mgr Małgorzata Grzanka; 11-X-2013r - I zajęcia

SEKCJA NORDIC WALKING – w dni robocze, godz. 9.00;  zbiórka: skrzyżowanie ul. Dąbskiej z Łąkową
SEKCJA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZA - udział w organizowanych wycieczkach i wyjazdach dla WSZYSTKICH  chętnych słuchaczy.

PLAN SEKCJI w roku akademickim 2014/2015

PONIEDZIAŁEK
1. SEKCJA REKREACJA Z MUZYKĄ;PRZEDSZKOLE, godz.16.30;
prowadząca mgr Magdalena Kucia 

WTOREK
1. SEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla początkujących; GIMNAZJUM, godz. 10.30 – 11.15;
prowadząca mgr Joanna Junkiert

ŚRODA
1. SEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla zaawansowanych; GIMNAZJUM, godz. 10.40 – 11.25;
prowadząca mgr Joanna Junkiert
2. SEKCJA ZUMBA; GOK, godz. 12.00– 13:00;
prowadząca mgr Katarzyna Barczak

CZWARTEK
1. SEKCJA INFORMATYCZNA; GIMNAZJUM, godz. 8:55 - 10:40 (2 godz co 2-gi tydzień);
prowadząca mgr Arleta Sławińska (sekcja zawiesiła działalność)
2. SEKCJA KULINARNA; OPS, godz. 14.30;
prowadząca Teresa Grodomińska (zajęcia 2 razy w miesiącu)
3. PODSTAWY JOGI – po prostu medytacja; GOK, godz. 16:30;
prowadzący mgr inż. Roman Piątek – trener

PIĄTEK
1. SEKCJA ZUMBA; GOK, godz. 11:00 – 12:00;
prowadząca mgr Katarzyna Barczak
2. WARSZTATY WYROBÓW Z WIKLINY PAPIEROWEJ; SZKOŁA PODST. Nr 2 , godz. 16:00
Zajęcia raz w miesiącu - drugi piatek miesiąca;
prowadząca Anna Siwińska
3. SEKCJA TEATRALNA; GOK ; godz. 14:30;
prowadząca mgr Ewa Ochędalska

SEKCJA NORDIC WALKING – w dni robocze, godz. według ustaleń grup; zbiórka: skrzyżowanie ul. Dąbskiej z Łąkową
SEKCJA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZA - udział w organizowanych wycieczkach i wyjazdach dla WSZYSTKICH chętnych słuchaczy.