PLAN SEKCJI I semestr 2013/2014

PONIEDZIAŁEK

 • 16.30 – SEKCJA REKREACYJNA Z MUZYKĄ; Przedszkole nr1 w Kłodawie, prowadząca mgr Magdalena Kucia
  Dnia 7-X-2013r – I zajęcia

ŚRODA

 • 16.00 – 17.30 – SEKCJA JĘZYKOWA - ESPERANTO, GIMNAZJUM Nr1  w Kłodawie; wykładowca: dr inż. Wł. Kowalczyk
  Wyjątek: Poniedziałek 14-X-13r, godz.16-17  – Spotkanie informacyjne słuchaczy esperanto
  23-X-2013r – I zajęcia (2-godzinne). Zajęcia odbywały się będą 2 razy w miesiącu po dwie godz.
 • 16:00 – 17:30 – SEKCJA MANUALNA - WARSZTATY WYROBÓW Z WIKLINY PAPIEROWEJ, SZK. PODST. Nr2 w Kłodawie; prowadząca: Anna Siwińska;
  9-X-2013r – I zajęcia (2-godzinne)- wziąć gazety, nożyce, klej. Zajęcia  dbywały się będą 2 razy w miesiącu po 2 godz.

CZWARTEK

 • 13:40 – SEKCJA INFORMATYCZNA – GIMNAZJYM Nr1 w Kłodawie; wykł.: mgr Ewa Podlasin; 10-X-2013r – I zajęcia
 • 14:30 – SEKCJA KULINARNA  – GIMNAZJYM Nr1; prowadząca: Teresa Grodomińska. 10-X-2013r - I zajęcia Zajęcia odbywały się będą 2 razy w miesiącu po dwie godz.

PIĄTEK
13:20 -14:05 – SEKCJA RUCHOWA – ZUMBA, GOK, prowadząca: mgr Katarzyna Barczak; 9-X-2013r – I-wsze zajęcia
15:15 – SEKCJA WOKALNO – INSTRUMENTALNA  – OPS; prowadzący: mgr Przemysław Maziarz; 18-X-2013r - I zajęcia
16:15 – SEKCJA POLONISTYCZNA, OPS w Kłodawie; Wykładowca: mgr Małgorzata Grzanka; 11-X-2013r - I zajęcia

SEKCJA NORDIC WALKING – w dni robocze, godz. 9.00;  zbiórka: skrzyżowanie ul. Dąbskiej z Łąkową
SEKCJA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZA - udział w organizowanych wycieczkach i wyjazdach dla WSZYSTKICH  chętnych słuchaczy.