Konferencja: "Dobre praktyki w polityce senioralnej na terenie woj. wielkopolskiego"

15 listopada w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja pod nazwą: "Dobre praktyki w polityce senioralnej na terenie woj. wielkopolskiego".

W imieniu Wojewody Michała Zielińskiego powitała Uczestników spotkania Aneta Niestrawska - I Wicewojewoda Wielkopolski.

Podczas wydarzenia dedykowanego jednostkom samorządu terytorialnego głos zabrali: młodszy aspirant Andrzej Karpiński - z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a także Wiesława Wojciechowska – Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Kłodawie, która opowiedziała o działalności Stowarzyszenia i aktywności Słuchaczy. Uczestnicy wysłuchali także prelekcji przedstawicieli Caritas Archidiecezji Poznańskiej, dyrektora MOPSu w Kole, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie oraz kierownika Dziennego Domu Senior+, Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych "Wieś bez Barier".

Pełny tekst artykułu oraz zdjęcia z wydarzenia dostępne na profilu Facebook'owym p. I Wicewojewody Wielkopolski Anety Niestrawskiej

https://www.facebook.com/photo/?fbid=573980978066718&set=pcb.573982161399933